13 ข้อเท็จจริงที่น่ารู้เกี่ยวกับช่องคลอดและอวัยวะเพศหญิง

ช่องคลอด (Vaginas ) เป็นส่วนที่ลึกลับซับซ้อนที่สุดสำหรับผู้หญิง ประชากรร้อยละ 50 ของโลกอาจเป็นผู้หญิง แต่ถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยคนนักที่จะรู้จักกันจริงๆ จะเป็นการดีไหมถ้าสาวๆทั้งหลายจะทำความรู้จักกับส่วนนี้ของตัวเอง และนี่คือ13 ข้อเท็จจริงที่ต้องรู้ “ช่องคลอด” เป็นหนึ่งในคำที่ใช้ผิดวัตถุประสงค์มากที่สุดในภาษาอังกฤษเรามักพูดถึงแคมช่องคลอด ปากทางเข้า และบริเวณภายนอกของอวัยวะเพศหญิง ว่าเป็นช่องคลอดทั้งหมด แต่ความจริงมันไม่ได้รวมทั้งหมด มันหมายถึง กล้ามเนื้อทางเชื่อมระหว่างภายนอกกับปากมดลูกซึ่งเป็นอวัยวะในอุ้งเชิงกราน ส่วนปากช่องคลอด…